Meisje met haar Nog meer gras Stukje gras

Organisaties & psychisch verzuim

In 2017 was er bij 1 op 3 zieke werknemers sprake van psychisch verzuim. Dit verzuim ontstaat door psychische klachten, waarbij “stress” de meest voorkomende klacht is en duurt gemiddeld 180 dagen. Een zieke werknemer kost tussen de 200 en 400 euro per dag. Bij vroeg signaleren wordt de verzuimduur met maar liefst een derde verkort (1).

Is er binnen uw bedrijf sprake van toenemend psychisch verzuim en wilt u dit een halt toeroepen?
Ik kan het volgende voor u betekenen:

Preventieve individuele coaching: Wanneer u merkt dat uw werknemer niet goed in zijn vel zit is het van belang om snel aan de bel te trekken. Het aanbieden van een coachtraject reduceert de kans op uitval aanzienlijk. Een preventief traject á 5 sessies is vaak al voldoende om langdurig uitval te voorkomen. Om resultaat te waarborgen maak ik gebruik van de Coaching Monitor.
Met dit instrument ziet u als werkgever in één oogopslag wat de meerwaarde is van het coachtraject op het welzijn, de vitaliteit en de productiviteit van uw werknemer. 
7Kosten: intake en 5 sessies: 750,- euro (excl. btw).

Laagdrempelige telefonische coaching: Vaak is de stap om hulp in te schakelen groot, maar bestaat er bij uw werknemer wel een behoefte aan ondersteuning. Het aanbieden van een laagdrempelig telefonisch coachcontact kan dan uitkomst bieden. Uw werknemer maakt met mij een telefonische afspraak wanneer het hem/haar uitkomt
Kosten: het is mogelijk een strippenkaart of abonnement af te nemen zodat meerdere werknemers gebruik kunnen maken van deze dienst. In overleg leg ik u een op maat gemaakte offerte voor. 

In alle trajecten is er sprake van contact en overeenstemming met de betrokken bedrijfsarts indien gewenst en met toestemming van uw werknemer. Succesvolle coachingstrajecten kenmerken zich door het formuleren van een heldere coachvraag bij aanvang van een traject én een goede werkrelatie tussen coach en coachee (2).

Incompany training 'Grip op psychisch verzuim': Wilt u leidinggevenden, HR professionals of teamleiders handvatten bieden zodat zij meer grip krijgen op psychisch verzuim? In deze training staat preventie centraal. Er zal aandacht worden besteed aan de verschillende signalen die kunnen duiden op dreigend psychisch verzuim. Ook krijgt u handvatten hoe u het gesprek aangaat met uw werknemer. De training wordt afgestemd op uw huidig verzuimbeleid en er wordt gebruik gemaakt van casuïstiek. 

Ik onderzoek graag samen met u de mogelijkheden zodat ik een op maat gemaakte offerte voor u kan samenstellen.
Neem vrijblijvend contact op via 06-28183954 of per mail renske@karcoaching.nl voor meer informatie!

(1) Deze cijfers zijn gebaseerd op onderzoeks- en branchegegevens van TNO en CBS.
(2) Margreet Steenbrink en Miriam Oude Wolbers, Coaching werkt! Hoe coaching bijdraagt aan succesvolle organisaties. Boom Uitgevers Amsterdam.

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl